Законодавство та основні проблеми розвитку ЕТМ в Україні

Законодавчий аспект діяльності ЕТМ в Україні

Головним бар’єром для активного розвитку ринку ЕТМ в Україні є недосконалість законодавчої бази. Перелік законів, що регулюють ринок електронних торгів в Україні, наведено нижче:

 1. Закон України “Про здійснення державних закупівель”;
 2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону”;
 3. Закон України “Про природні монополії”;
 4. Закон України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”;
 5. Закон України “Про електронний цифровий підпис”;
 6. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”;
 7. Закон України “Про захист персональних даних”;
 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про особливості виконання рамкових угод”;
 9. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами”;
 10. Цивільний кодекс України Глави 53 – Укладення, зміна, і розірвання договору, 54 – Купівля-продаж;
 11. Господарський кодекс Глава 30 – Особливості правового регулювання господарсько- торговельної діяльності.

Провівши короткий аналіз законодавства, можна зробити висновки, що Україна поступово вносить законодавчі зміни, необхідні для розвитку ринку електронних торгів. Прийнято цілий ряд законодавчих актів і змін до законів, але не вистачає підзаконних актів, які б дозволили працювати прийнятим законам. Крім того, не вистачає закону, який би регламентував діяльність самих електронних майданчиків. Однак важливо не лише прийняти закони, але і врахувати в них всі потреби сучасного ринку. Зокрема, існуючий проект Закону України «Про електронну комерцію» спрямований на регулювання електронної комерції в сегменті B2C, тобто, на регулювання роботи інтернет-магазинів, що продають товари масового споживання. Хотілося б удосконалити законодавчу базу і закласти основи електронної комерції та в B2B, і в B2G-сегментах.

Проблеми розвитку ЕТМ в Україні

 • Крім описаної вище проблеми законодавчої бази України, існують і деякі інші фактори, що впливають на розвиток ринку ЕТМ:
 • У першу чергу, ринок ЕТМ в Україні тільки розвивається, більшість українських підприємств недостатньо інформовані про існуючі можливості ЕТМ, їх функціоналі;
 • Недостатня забезпеченість компаній комп’ютерною технікою і якісним інтернетом;
 • Відтягування прийняття законів, що зобов’язують держпідприємства перейти на електронну форму купівлі-продажу. Домінуюча паперова форма закупівель в державному секторі стримує розвиток електронної форми і в корпоративному секторі;
 • Ментальні бар’єри: 1) підприємства бояться, що автоматизація процесів закупівлі за допомогою ЕТМ призведе до скорочення трудовитрат і, як наслідок, до звільнення персоналу; 2) елементарний страх перед невідомим: менеджери багатьох компаній звикли працювати по-старому і бояться труднощів і клопотів, пов’язаних з нововведенням;
 • Корупційна складова в корпоративному секторі. Згідно щорічного рейтингу поширення корупції, який складається громадською організацією Transparency International, в 2013 році Україна перебуває на 144 місці з 177 країн і територій, представлених у рейтингу. Оцінка рівня корупції проводилася за 100-бальною шкалою (0 – найвищий рівень корупції, 100 – відсутність корупції). Україна отримала 25 балів у порівнянні з 26-ю в минулому році. Це найгірший показник у Європі. Корумповані менеджери, які працюють на “відкатах” з “обраними” постачальниками, просто не зацікавлені в здоровій конкуренції та відкритості, які пропонують ЕТМ. Але, незважаючи на це, все більше сучасних менеджерів віддають перевагу передовим технологіям і здоровій конкуренції. І з цього боку ЕТМ виступають рятувальним кругом для всіх (і держпідприємств, і приватних компаній) у боротьбі з корупцією.

Поширити: