Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”(стосовно нафтопродуктів, що реалізуються на ринку України)” (Закон втратив чинність)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17, 4495д-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Про внесення змін до Закону України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” (стосовно нафтопродуктів, що реалізуються на ринку України)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.344 )

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

     I. Внести до Закону України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” ( 327/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 32, ст. 255) такі зміни:

     1. Статтю 3 викласти в такій редакції:

     “Стаття 3. Порядок реалізації на митній території України готової продукції, виробленої з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником

     1. Готова продукція, вироблена із давальницької сировини, що ввезена іноземним замовником, може реалізовуватись на митній території України через зареєстроване ним в Україні постійне представництво, яке оформляє ввізну вантажну митну декларацію на готову продукцію (без фактичного її ввезення на митну територію України) і сплачує ввізне мито, інші податки та збори, передбачені законодавством для аналогічних імпортних товарів. Ввізне мито сплачується за пільговими ставками Єдиного митного тарифу України, а нафтопродукти, вироблені з давальницької нафти, звільняються від обкладення ввізним митом.

     2. Підставою для погашення векселя (письмового зобов’язання), виданого у порядку, передбаченому статтею 2 цього Закону, у разі реалізації продукції на митній території України, є подання українським виконавцем органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням копії ввізної вантажної митної декларації на готову продукцію (без фактичного ввезення її в Україну), оформленої постійним представництвом іноземного замовника, копії контракту, укладеного іноземним замовником з покупцем готової продукції, акта здавання-приймання готової продукції постійним представництвом іноземного замовника, довідки про сплату ввізного мита, інших податків та зборів, виданої органом державної митної служби за місцезнаходженням постійного представництва іноземного замовника.

     Постійне представництво іноземного замовника зобов’язане передати зазначені документи українському виконавцеві протягом десяти робочих днів після оформлення акта здавання-приймання готової продукції.

     3. Розрахунки між українським виконавцем та постійним представництвом іноземного замовника проводяться у валюті України через рахунки постійного представництва в установах банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

     4. Кабінет Міністрів України може тимчасово обмежити або заборонити реалізацію на митній території України окремих видів готової продукції, виробленої з давальницької сировини іноземного замовника, якщо це може завдати шкоди економіці країни”.

     2. Статтю 11 доповнити частиною другою такого змісту:

     “Установити, що при ввезенні (поверненні) на митну територію України готової продукції, виробленої з давальницької сировини, вивезеної резидентом до 1 жовтня 1997 року на виконання відповідних договорів, або при умові, що за договорами з переробки давальницької сировини фактичні витрати були проведені до 1 жовтня 1997 року, оподаткування здійснюється у порядку, встановленому статтею 5 цього Закону до повного виконання таких договорів”.

     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 Президент України                    Л.КУЧМА 
 м. Київ, 15 липня 1999 року      N 958-XIV
Поширити: