Закон України Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 44, ст. 389 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2555-III ( 2555-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 41, ст.203 N 2773-IV ( 2773-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.443 N 1113-V ( 1113-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 44, ст.514 N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455 }

     Стаття 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на насіння таких видів олійних культур ( 2371а-14 ):
------------------------------------------------------------------
Код товару згідно |  Опис товару згідно  | Ставка вивізного
  з УКТ ЗЕД   |    з УКТ ЗЕД     | (експортного) мита
         |             | у відсотках митної
         |             |  вартості товару
------------------------------------------------------------------
120400          Насіння льону,        16              подрібнене або              неподрібнене 
120600         Насіння соняшнику,       16              подрібнене або              неподрібнене 
1207999700       Насіння рижію         16

     Починаючи з 1 січня 2007 року ставка вивізного (експортного) мита на насіння олійних культур, види яких визначені у цій статті, щороку зменшується на 1 відсотковий пункт до значення 10 відсотків

{ Стаття 1 в редакції Законів N 2555-III ( 2555-14 ) від 21.06.2001, N 2773-IV ( 2773-15 ) від 07.07.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011 }

     Стаття 2. Прикінцеві положення

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. ( Пункт 1 статті 2 в редакції Закону N 2555-III ( 2555-14 ) від 21.06.2001 )

{ Пункт 2 статті 2 виключено на підставі Закону N 1113-V ( 1113-16 ) від 31.05.2007 }
 Президент України                  Л.КУЧМА 
 м. Київ, 10 вересня 1999 року      N 1033-XIV
Поширити: