Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій – рішення НКЦПФР

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.10.2013

м. Київ

N 2363

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2013 р. за N 2166/24698

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та з метою удосконалення законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 року N 1470, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2012 року за N 1855/22167, такі зміни:

1) доповнити розділ I новим пунктом такого змісту:

“15. Перебіг строку щодо направлення вищезазначених документів та оскарження постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку.

Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.

Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, припадає на місяць, який відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, вважається цей день.

Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

Перебіг строку, закінчення якого пов’язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.

Останній день строку триває до двадцять четвертої години, але якщо в цей строк слід було вчинити дію в Комісії, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення робочого часу в Комісії.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скарга, інші документи чи матеріали здано до установи зв’язку.

Термін виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери починається з дати його отримання відповідною особою, якій його видано.”;

2) абзац третій пункту 1 розділу IV доповнити реченням такого змісту: “Якщо під час провадження у справі про правопорушення, яке було зупинено до підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів, були встановлені підстави, передбачені пунктом 2 розділу III цих Правил, то уповноважена особа виносить постанову про закриття провадження у справі одночасно з постановою про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, які надсилаються особі, щодо якої їх винесено.”;

3) в абзаці другому пункту 4 розділу VII слово “трьох” замінити словом “п’яти”;

4) друге речення пункту 2 розділу XII виключити;

5) у розділі XIV:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери (далі – розпорядження про усунення порушень) виноситься уповноваженою особою за наслідками розгляду справи про правопорушення одночасно з прийнятим рішенням у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто.”;

у пункті 2 слова “рішенням Комісії, яке оприлюднюється відповідно до законодавства” замінити словами “нормативно-правовими актами Комісії”;

у пункті 4 слово “трьох” замінити словом “п’яти”;

пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі анулювання ліцензії на здійснення певного виду професійної діяльності на фондовому ринку до спливу терміну, встановленого для усунення порушення, уповноважена особа Комісії, яка винесла це розпорядження, повинна скасувати розпорядження про усунення порушення, винесене щодо особи, якій анульовано ліцензію.”;

6) у пункті 2 розділу XV:

у першому реченні слова “десяти днів” замінити словами “п’ятнадцяти робочих днів”;

доповнити пункт новим реченням такого змісту: “Клопотання про продовження строку на оскарження постанови про накладення санкції, подане повторно, до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом Голови Комісії.”;

7) пункт 4 розділу XVI доповнити новим абзацом такого змісту:

“У постанові, винесеній за результатами розгляду справи про правопорушення у зв’язку з переглядом за нововиявленими обставинами, зазначається про скасування попередньо винесеної постанови.”.

2. Управлінню правозастосування (Н. Герасименко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії від 15 жовтня 2013 р. N 54

Поширити: