Про ЕТМ

545Електронний майданчик – сайт в мережі Інтернет разом із сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення та організаційних заходів, що використовуються оператором електронного майданчика для проведення електронних торгів.

Електронний майданчик призначений для проведення електронних торгів в мережі Інтернет для задоволення потреб як невеликих комерційних організацій, так і для великих корпоративних замовників.

Даний інструмент є простим, зручним і безпечним механізмом оптимізації дистанційної взаємодії компаній між собою при здійсненні процедур закупівель та реалізації майна, товарів, робіт або послуг.

Працюючи на електронному майданчику, замовники або постачальники можуть успішно вирішувати різні питання, які виникають у повсякденній діловій практиці, так як електронний майданчик виконує такі важливі функції:

• інформаційна функція дозволяє ознайомитися з переліком організацій, що працюють на електронному майданчику;

• функція маркетингу, яка дозволяє здійснювати пошук покупців і споживачів товарів, робіт і послуг, а також отримувати інформацію про потребу і пропозиції товарів, робіт і послуг, які розміщують на електронному майданчику інші організації;

• рекламна функція. Розмістивши про себе інформацію на електронному майданчику, організація відразу потрапляє в єдиний інформаційний простір;

• торгова функція, яка дозволяє в якості організатора торгів здійснювати повний комплекс різноманітних заходів з придбання (продажу) товарів, робіт і послуг;

• аналітична функція дозволяє проводити порівняльний аналіз різних показників діяльності організацій, правильно вибрати контрагентів для виконання постачань товарів, робіт і послуг щодо необхідної тематики;

• функція захисту інформації дозволяє здійснювати безпечний електронний документообіг, побудований з використанням сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації (ЕЦП).

Види електронних майданчиків:

 • Галузеві. Створюються для організації ефективної взаємодії підприємств, що функціонують в  одній або суміжних сферах;
 • Корпоративні. Створюються великими підприємствами для ефективної організації власної закупівельно-збутової діяльності;
 • Універсальні. Створюються незалежними компаніями для здійсненння закупівель та реалізації майна організаціями різних галузей економіки.

Зацікавленість багатьох компаній в проведенні торгів на електронному майданчику обумовлена ​​низкою переваг електронних торгів перед традиційними видами торгівлі:

· простота і доступність участі в торгах;

· зниження трудовитрат на проведення закупівель, реалізації продукції чи майна;

· підвищення прозорості, покращення публічного іміджу компанії;

· збільшення і зміцнення клієнтської бази; залучення більшої кількості постачальників;

· джерело безкоштовної реклами і новий інструмент для просування бренду компанії;

· чесна конкуренція, що виключає нецінові методи ведення боротьби;

· рівні права для всіх учасників ринку;

· організовувати торги, брати в них участь та здійснювати контроль можливо з будь-якої точки світу, не виходячи з офісу.

Основні переваги ЕТМ

Електронні торгові майданчики – ефективні помічники сучасних керівників. Вони вирішують масу наболілих проблем. Вони мають ряд переваг порівняно з паперовою формою проведення закупівель. Розглянемо основні з існуючих переваг для кожної зі сторін процесів купівлі-продажу:

1. Головні переваги ЕТМ для замовників

 • Оптимізація витрат підприємства. Економія на електронних закупівлях може становити залежно від ЕТМ до 15-20%. Екoнoмія з допомогою використання електрoнних тoргoвих майданчиків здійснюється за рахунок декількох факторів: повної прозорості торгово-закупівельної діяльності, мінімізації цінових змов «відкатів». Крім того, знижуються операційні витрати виробництва;
 • Збільшення конкуренції на торгах, збільшення кола постачальників і розширення їх географії;
 • Спрощення всіх етапів торгово-закупівельної діяльності за рахунок автоматизації. Оптимізація трудовитрат і тимчасових витрат;
 • Можливість контролю і прозорої звітності;
 • Можливість створити позитивний публічний образ компанії для інвесторів. Оскільки вся інформація про активність компанії на ЕТМ, проведені операції і цінах доступна для всіх учасників ринку, ЕТМ можна розглядати не тільки як канал продажів, але і як інструмент поширення інформації та формування іміджу компанії.

2. Головні переваги ЕТМ для постачальників

 • Розширення ринків збуту без обмежень в географії;
 • Доступ до найбільших закупівель. Постачальники мають можливість взяти участь в торгах будь-якого замовника, представленого на електронному торговельному мвйданчику;
 • Покращення доступу до державних замовлень;
 • Стимулювання участі в електронних торгах суб’єктів малого бізнесу;
 • Спрощення всіх етапів торгово – закупівельної діяльності за рахунок автоматизації;
 • Оптимізація витрат;
 • Оперативна інформація про проведені торгових процедур і проходженні торгів;
 • Можливість контролю і прозорої звітності.

Недоліки електронних майданчиків

1. Для замовників

 • Складно оцінити якість пропонованих постачальниками товарів;
 • Проблема в тому, що покупець не може “пощупати” продукт і тому ризикує купити “кота в мішку”;
 • ЕТМ підходять тільки для ринків масових стандартних продуктів.

2. Для постачальників

 • ЕТМ підходять в основному тільки для постачальників масових і стандартних товарів і послуг;
 • Збереження звичайних ризиків ведення бізнесу в Україні.

Загалом, підключатися до ЕТМ чи ні, кожної компанії потрібно індивідуально приймати рішення, зваживши всі за і проти. Необхідно також враховувати вартість підключення до ЕТМ та участі в різних торгах на ній. Вартість підключення на різних майданчиках коливається від 300 грн і вище в залежності від вибраннoгo тарифу (oднoразoвої закупівлі або безлімітнoгo пакету). Якщо для великого підприємства ця сума мізерна, то для малого бізнесу це може бути суттєвим аргументом при прийнятті рішення про участь в електронних торгах.

Поширити: