Про нас

Асоціація “Біржові та електронні майданчики”  є неприбутковою громадською організацією, до складу якої входять компанії, що працюють на товарному біржовому ринку та надають професійні послуги на ньому.

Асоціація створена та провадить свою діяльність у відповідності до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, діє згідно з вимогами законодавства України, Статуту й інших внутрішніх нормативних документів.

Місія Асоціації

Місією Асоціації є підвищення прозорості функціонування товарних ринків та ефективності товарного біржового ринку для всіх його учасників, представлення та захист  професійних, економічних і правових інтересів Членів Асоціації.

Створення Асоціації викликано необхідністю розвитку ділових відносин між учасниками товарного ринку, товарними біржами, операторами електронних майданчиків  та органами влади  з метою  вдосконалення діючих та розробки нових законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють питання електронної та  біржової торгівлі  в Україні, та розробки і впровадження заходів, спрямованих на підвищення рентабельності діяльності  ринків України в цілому та подальшого розвитку його електронного та біржового сегментів як невід’ємних, та необхідних, механізмів ціноутворення, що базуються на принципах транспарентності і відкритості,  спонукаючи і приватний бізнес, і державний сектор та органи державного управління до прозорих правил ведення бізнесу.

Цілі Асоціації

Одним з основних завдань роботи Асоціації є сприяння   створенню в Україні прозорих умов для ведення бізнесу,   в тому числі, проведення  державних закупівель на прозорих та рівноправних для всіх учасників засадах,  впровадження в Україні міжнародних визнаних стандартів передової біржової практики в частині  фінансових інструментів, технологій, клірингу, розрахунків, системи управління ризиками та гарантій з метою формування реальних ринкових орієнтирів, популяризація біржової та електронної торгівлі на  ринках , проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи, надання консультацій та проведення аналітичних досліджень для підвищення культури ринкових відносин в Україні.

Керівництво

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Выписка Асоциации БЭМ

Поширити: