Права та обов’язки

Членами Асоціації можуть бути юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, що розділяють цілі та завдання Асоціації, органи державної влади та інші державні установи.
Члени Асоціації мають право:
-звертатися до керівних органів Асоціації з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;
-брати участь в управлінні справами Асоціації та прийнятті рішень Асоціації;
-користуватися послугами, наданими Асоціацією;
-отримувати інформацію про діяльність Асоціації;
-запитувати у органів управління Асоціації інформацію про стан виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та своїх пропозицій;
-вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів членів Асоціації;
-брати участь у роботі тематичних комісій і комітетів;
-користуватися аналітичними матеріалами Асоціації;
-користуватися інформаційною базою Асоціації, виробленими Асоціацією продукцією і послугами, першочерговим правом участі в проведених Асоціацією заходах.
Члени Асоціації зобов’язані:
-дотримуватися вимог Статуту, положень, інструкцій, регламентів та інших актів, прийнятих Загальними зборами членів Асоціації та Правлінням Асоціації;
-брати безпосередню участь у реалізації статутних цілей і завдань Асоціації;
-надавати посадовим особам Асоціації інформацію, необхідну для реалізації статутних цілей і завдань Асоціації;
-сумлінно виконувати доручення органів управління Асоціації.

Поширити: