Постанова Кабінету Міністрів “Про порядок здійснення Аграрним фондом закупівель зерна, переданого у заставу за надану бюджетну позику в межах режиму державних заставних закупівель зерна

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 року N 97

Відповідно до підпункту “г” пункту 7.2 статті 7 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Дозволити Аграрному фонду в маркетинговому періоді 2009/10 року здійснювати закупівлю зерна, переданого у заставу Аграрному фонду за надану бюджетну позику в межах режиму державних заставних закупівель зерна, за середньозваженими цінами, що склалися протягом останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі та сертифікованих нею акредитованих товарних біржах на дату прийняття рішення про закупівлю.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 97)

2. Затвердити Порядок здійснення Аграрним фондом закупівель зерна, переданого у заставу за надану бюджетну позику в межах режиму державних заставних закупівель зерна, що додається.

 

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

 

Інд. 22

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 2009 р. N 146

 

ПОРЯДОК
здійснення Аграрним фондом закупівель зерна, переданого у заставу за надану бюджетну позику в межах режиму державних заставних закупівель зерна

1. Сільгосптоваровиробник, який має намір продати зерно, яке передане у заставу Аграрному фонду за надану бюджетну позику в межах режиму державних заставних закупівель зерна (далі – зерно), подає заявку до Аграрного фонду за формою, встановленою зазначеним фондом.

2. Заявки, які надходять до Аграрного фонду, підлягають обліку за порядковим номером із зазначенням дати та часу їх надходження.

3. Аграрний фонд не пізніше ніж у триденний строк приймає рішення щодо закупівлі зерна.

4. Закупівля зерна здійснюється за середньозваженими цінами, які склалися протягом останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі та сертифікованих нею акредитованих товарних біржах на дату прийняття такого рішення.

5. У день прийняття Аграрним фондом рішення щодо закупівлі зерна укладається додатковий договір до Кредитного договору про бюджетні позики в межах режиму державних заставних закупівель зерна (далі – додатковий договір) та здійснюється розрахунок суми коштів для остаточного розрахунку із сільгосптоваровиробником.

6. Після укладення додаткового договору сільгосптоваровиробник надає Аграрному фонду документи, що визначаються в такому договорі (далі – документи). Документи підлягають обліку за порядковим номером із зазначенням дати та часу їх надходження.

7. Протягом трьох днів з дня реєстрації документів приймається рішення про оплату зерна або про їх повернення в разі неналежного оформлення з письмовим зазначенням причин. Повторно подані сільгосптоваровиробником документи обліковуються за новим порядковим номером.

8. Розгляд заявок і документів та прийняття за результатами їх розгляду рішень, зокрема проведення оплати зерна, здійснюється в порядку надходження, який визначається за датами реєстрації зазначених документів.

____________

Завантажити документ (.doc)

Поширити: