Нацбанк вирушив на боротьбу з вітряками фінансових пірамід (ЛІГА)

Шахрайські операції можуть відбуватися під прикриттям, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, здійснення благодійної діяльності

Нацбанк листом від 30.04.2020 р. № Р/25-0006/21463 надав рекомендації про ризики, що пов’язані з фінансовими операціями. Йдеться про операції, які, на думку Національного банку, можуть свідчити про здійснення діяльності, що має ознаки “фінансових пірамід”.

Досвід наявних “фінансових пірамід” свідчить, що їх діяльність зазвичай направлена на залучення готівкових коштів у фізичних осіб під обіцянки отримання економічно невиправданих та значно завищених процентів у майбутньому. Для забезпечення такої діяльності проводяться фінансові операції, які можуть бути пов’язаними між собою та використовуватися з метою шахрайства, відмивання коштів, оптимізації оподаткування, під прикриттям звичайної господарської діяльності клієнтів, зокрема торгівлі ювелірними виробами, здійснення благодійної діяльності тощо.

Фінансовими операціями, які можуть свідчити про здійснення діяльності, що має ознаки “фінансових пірамід”, на думку Національного банку, у сукупності, можуть бути, зокрема:

– наявність серед сторін фінансової операції фізичних осіб – підприємців / благодійних організацій, які є новоствореними або стосовно яких у банка наявні обґрунтовані підозри, що їх фінансові операції містять ознаки фіктивності (далі – зазначені клієнти);

– регулярні зарахування готівкових коштів у великих сумах на рахунки зазначених клієнтів;

– регулярні надходження на рахунки зазначених клієнтів безготівкових коштів від фізичних осіб;

– регулярні перерахування безготівкових коштів зазначеними клієнтами на рахунки фізичних осіб з різними призначеннями платежу, які фактично є виплатою процентів або так званим кешбеком [миттєвим або відтермінованим поверненням частини коштів (у грошовій або негрошовій формі), витрачених на оплату товарів або послуг].

НБУ рекомендував банкам у разі виникнення підозр, що фінансова операція може свідчити про здійснення діяльності, що має ознаки “фінансових пірамід”, проводити поглиблений аналіз діяльності таких клієнтів. З цією метою банкам слід збирати та більш ретельно аналізувати інформацію про своїх клієнтів (як існуючих, так і нових) в обсязі, достатньому для повного розуміння характеру їх діяльності, з’ясування їх репутації, зокрема виявлення наявності в них реклами щодо залучення готівкових коштів від населення.

Якщо банк має достатні підстави вважати, що фінансова операція клієнта може свідчити про здійснення діяльності, що має ознаки “фінансових пірамід”, то НБУ рекомендує встановити такому клієнту неприйнятно високий ризик та використати законодавчо закріплений обов’язок відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції з наданням відповідної інформації до Державної служби фінансового моніторингу України.

Джерело: ЛІГА

Поширити: