НКЦПФР удосконалить регулювання діяльності фондових бірж (FinPost)

Регулятор оприлюднив два проекти нормативних актів щодо функціонування фондових майданчиків.
Зокрема, це проект Рішення «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж».
Як зазначається у повідомлення про оприлюднення цього документа, Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» було внесено зміни до розділу ІV «Емісія та обіг цінних паперів» Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».
Зазначені зміни, крім іншого, передбачають можливість здійснення емітентом цінних паперів та оферентом публічної пропозиції, шляхом подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, та інші нововведення, пов’язані з такою можливістю.
З метою приведення Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Комісії від 22.11.2012 р. №1688, у відповідність до чинного законодавства НКЦПФР було розроблено проект зазначеного Рішення.
Крім того, документом передбачено встановлення одного рівня лістингу, причому вимоги щодо унесення та перебування цінних паперів у лістингу встановлюються на умовах другого рівня.
У проекті Рішення також враховані норми нової редакції Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме те, що емітент, цінні папери якого допущені до біржових торгів, відноситься до підприємств, які становлять суспільний інтерес.
При цьому, відповідно до проекту, фондові біржі зобов’язані письмово повідомити емітентів цінних паперів, які на дату набуття чинності цим Рішенням знаходяться у біржовому списку, про необхідність до 1 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до вимог змін щодо умов перебування цінних паперів у біржовому реєстрі або в біржовому списку без унесення до біржового реєстру.
Також Комісія оприлюднила проект Рішення «Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів».
Згідно з повідомленням про оприлюднення даного документа, він розроблений відповідно до Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
З метою узгодження та усунення невідповідностей між вимогами до оформлення та кількості документів, які подаються до Комісії фондовими біржами при реєстрації змін до правил, процедурами повернення без розгляду та відправлення на доопрацювання правил фондової біржі, зазначених в Положенні та Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, внесено зміни щодо оформлення примірників правил фондової біржі, щодо необхідності подання порівняльної таблиці старої та нової редакцій правил фондової біржі з унесеними змінами щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів із зазначенням підстав для внесення змін.
Враховуючи принципи побудови ф’ючерсних контрактів (Токійське комюніке IOSCO 1997 р.), зокрема щодо економічної корисності, швидкості реагування та прозорості, НКЦПФР також пропонує розширити обґрунтування, яке надає фондова біржа до Комісії щодо доцільності внесення змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативу на відповідний базовий актив.
Зокрема, обґрунтування повинно містити:
– опис базового активу, надійність, якість та доступність джерел даних, на підставі яких встановлюються значення/ціна виконання контракту, аналіз динаміки значення/ціни базового активу за попередні 1-3 роки (у разі наявності), а також оцінку відповідності фінансового інструменту потребам ринку та клієнтів тощо;
– інформацію щодо програмного продукту та технічних засобів, які будуть використовуватись при укладанні та виконанні деривативів, або інформацію про заплановані заходи та строки їх виконання щодо розробки/придбання програмного продукту та/або технічних засобів.
Крім того, пропонується привести Положення у відповідність до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями».
Поширити: