В Україні вперше запроваджено новий вид рахунків – рахунки умовного зберігання (ескроу) та визначено ескроу–агента (НБУ)

У зв’язку зі змінами у законодавстві України, пов’язаними із запровадженням нового виду рахунків – рахунку умовного зберігання (ескроу),  Національний банк розробив порядок відкриття банками таких рахунків.

Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 18.12.2017 № 133 “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – Постанова № 133).

Зокрема цим документом врегулювано такі питання:

 • визначено порядок відкриття та закриття рахунків умовного зберігання (ескроу);
 • встановлено перелік документів, який клієнт подає до банку під час відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу);
 • визначено виключний перелік операцій, які можна здійснювати за рахунком умовного зберігання (ескроу);
 • надано право нерезидентам – інвесторам відкривати рахунки умовного зберігання (ескроу) для перерахування коштів бенефіціарам, акції яких придбаваються відповідно до вимог статті 65Закону України “Про акціонерні товариства”;
 • визначено порядок відкриття поточного рахунку типу “Н” представництву донорської організації;
 • звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача.

Крім того, Постанова №133 визначає банк ескроу–агентом, до функцій якого належить:

 • укладання договорів із заявником вимоги;
 • зарахування коштів на рахунок ескроу, відкритий заявником вимоги, та перерахування їх на рахунок бенефіціара або виплата  бенефіціару відповідних коштів готівкою;
 • встановлення особи бенефіціара та перевірка наявність в нього права на одержання коштів;
 • перерахування коштів бенефіціарам протягом трьох років.

Постанову № 133 прийнято на виконання вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах”, її прийняття:

 • сприятиме підвищенню рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах;
 • забезпечить механізм розрахунків під час процедури squeeze-out (обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій), визначеної статтею 652   Закону України “Про акціонерні товариства”;
 • врегулює правовідносини, які виникатимуть під час відкриття, використання і закриття рахунків умовного зберігання (ескроу).

Постановою № 133 внесено зміни до:

Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492;

Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22.

Постанова № 133 набирає чинності з 21 грудня 2017 року.

Джерело: НБУ

Поширити: