Формат XBRL стане базовим для звітності у фінансовому секторі (FinPost)

Для фінансового сектору буде впроваджена єдина Система фінансової звітності.
Відповідний Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження Системи фінансової звітності (надання звітності у форматі XBRL) підписали очільники Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
НОВІ МЕХАНІЗМИ
Як повідомляє прес-служба НКЦПФР, згідно з документом, основне завдання регуляторів – запровадження в Україні нової Системи фінансової звітності, яка дозволить здійснювати прийом, обробку, перевірку та розкриття фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі. Основою для роботи Системи стане стандарт XBRL. Система пропонуватиме єдиний стандарт звітності в залежності від видів діяльності компаній та буде обладнана єдиним вікном для її подання.
Передбачається, що її запуск відбудеться у 2019 році, оскільки, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», підприємства, що становлять суспільній інтерес, повинні складати і подавати фінансову звітність органам державної влади за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі саме з 2019 року.
Нова Система фінансової звітності запроваджуватиметься на базі НКЦПФР.
«У нас є унікальний шанс використати кращі практики і в максимально короткі терміни створити базис для прозорої та ефективної економіки. Адже інформативність, правдивість, цілісність, повнота і адекватність фінансової звітності на фінансовому ринку є чи не головною передумовою виникнення довіри до компаній, ринку та економіки в цілому», – зауважив Голова НКЦПФР Тимур ХРОМАЄВ.
Регулятори фінансового сектору беруть активну участь у розробці єдиної Системи фінансової звітності для учасників фінансового ринку.
«Якісна та доступна корпоративна фінансова звітність – вкрай необхідна ланка для покращання інвестиційного клімату. Формування єдиної Системи такої звітності стане значним зрушенням у напрямку ефективного управління економікою та стимулювання економічного зростання, – підкреслив в. о. Голови НБУ Яків СМОЛІЙ. – Система значно спростить процес обміну діловою інформацію. Зокрема, це дозволить банкам отримувати фінансову звітність за МСФЗ від суб’єктів господарювання в автоматичному режимі, що спростить та одночасно сприятиме підвищенню прозорості у відносинах банків із клієнтами».
Відповідно до законодавства, подавати фінансову звітність у рамках нової Системи будуть підприємства, що становлять суспільний інтерес:
– емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів;
– банки;
– страховики;
– недержавні пенсійні фонди;
– інші фінансові установи та підприємства, які належать до великих підприємств.
При цьому до переліку таких підприємств не були включені професійні учасники фондового ринку.
«НКЦПФР наполягає на необхідності виправлення цього недоліку і включення їх до зазначеного переліку для впровадження однакового підходу до розкриття фінансової звітності всіма учасниками фінансового ринку і забезпечення повноцінного захисту всіх категорій споживачів фінансових послуг», – наголосив Тимур Хромаєв.
Компаніям, які здійснюють декілька видів професійної діяльності, та регулюються різними регуляторами, не буде потрібно складати звітність для кожного з регуляторів окремо.
Запровадження в Україні стандарту фінансової звітності за стандартом XBRL відбувається за участі міжнародних донорів – Проекту технічної допомоги ЄС «Технічна допомога за пріоритетними напрямами фінансового сектору» (EU-FINSTAR) і Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».
«Підписання Меморандуму знаменує собою важливий крок у напрямку впровадження нових стандартів складання і подання фінансової звітності. Зміни сприятимуть тому, щоб фінансова інформація була більш доступною для інвесторів, а її подання відбувалось відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Меморандум демонструє єдність чотирьох регуляторів, які його підписали, в напрямку посилення фінансової прозорості та захисту інвесторів в Україні», – прокоментував Керівник Проекту технічної допомоги EU-FINSTAR Скотт КАЛХУН.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТУ XBRL
Слід нагадати, що питання удосконалення фінансової звітності є одним з ключових елементів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Так, основною метою компоненти В.12 Програми «Звітність фінансового сектору» є перехід до подання звітності в електронному форматі за стандартом XBRL.
XBRL (eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт обміну діловою інформацією. У західних країнах він є загальновизнаним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ і GAAP США в електронному вигляді. Відкритість стандарту означає, що компаніям, які використовують XBRL, не потрібно купувати ліцензії і сплачувати комісії за його використання.
Стандарт XBRL розроблений міжнародною організацією XBRL International Inc. для обміну бізнес-інформацією між бізнес-системами. Він широко використовується в багатьох країнах регуляторами ринків цінних паперів, банківськими регуляторами, реєструючими та податковими органами, а також національними статистичними агентствами. На сьогодні XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ.
Основними перевагами XBRL є:
– автоматичне введення-вивід даних без повторної трансформації;
– швидкість і автоматичне складання звіту, в тому числі консолідованого;
– швидкий, ефективний і надійний аналіз і зіставлення даних;
– відстеження даних, скорочення часу ухвалення рішень;
– просування ефективності та економічності для регуляторного (наглядового) процесу.
Одним із найуживаніших напрямків використання XBRL є регламентація складання, подання та аналізу фінансової інформації, а саме фінансових звітів. XBRL базується на показниках і правилах таксономії.
Таксономія фінансової звітності – склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю, а також взаємозв’язків між ними та іншими елементами таксономії.

Джерело: FinPost

Поширити: