НКЦПФР регламентує процедуру SQUEEZE-OUT (FinPost)

Комісія оприлюднила проект Рішення «Про затвердження вимог до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, ним пропонується встановити, що повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону «Про акціонерні товариства», яка має назву «Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій», повинно містити наступну інформацію:

– повне ім’я/найменування товариства, місце проживання, місцезнаходження та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта/код за ЄДРПОУ особи (осіб, які діють спільно);

– кількість акцій товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом;

– структуру власності особи та її афілійованих осіб;

– публічну безвідкличну вимогу;

– дані про договір, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства.

Більш детально – у проекті Рішення НКЦПФР «Про затвердження вимог до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

Джерело: FinPost

Поширити: