Наказ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Н А К А З

31.10.2011 N 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 р. за N 1321/20059

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Відповідно до Законів України “Про металобрухт” ( 619-14 ) та “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 ) і на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) “Про затвердження переліку органів ліцензування” та від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства промислової політики України від 23.10.2007 N 127/595 ( z1258-07 ) “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.11.2007 за N 1258/14525;

     наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства промислової політики України від 10.06.2008 N 70/378 ( z0588-08 ) “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.07.2008 за N 588/15279.

     3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України – керівника апарату Павленка В.П.

     5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 Перший віце-прем'єр-міністр  України - Міністр економічного  розвитку і торгівлі України               А.П.Клюєв 
 ПОГОДЖЕНО: 
 Голова Антимонопольного  комітету України                    В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 31.10.2011 N 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 р. за N 1321/20059

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

1. Загальні положення

     1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про металобрухт” ( 619-14 ), “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 ) і встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги до суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форм власності, виконання яких є обов’язковою умовою провадження вказаної господарської діяльності та які отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності.

     1.2. Ліцензія на господарську діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів видається із зазначенням окремих видів, що можуть виконуватись у межах виду господарської діяльності, а саме:

     заготівля, переробка металобрухту кольорових металів;

     заготівля, переробка металобрухту чорних металів;

     заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових металів;

     заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів.

2. Організаційні вимоги

     2.1. Для здійснення господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів суб’єкт господарювання зобов’язаний одержати ліцензію в Мінекономрозвитку України.

     2.2. Кожна філія, кожний відокремлений підрозділ ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів на підставі отриманої ним ліцензії, повинні мати засвідчену Мінекономрозвитку України копію ліцензії. Засвідчена копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.

     2.3. Ліцензія повинна зберігатися за місцезнаходженням суб’єкта господарювання, а засвідчена Мінекономрозвитку України копія ліцензії – за місцем провадження господарської діяльності, на яку вона видана.

     2.4. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом із документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

     2.5. Строк зберігання ліцензійних справ становить п’ять років після закінчення строку дії ліцензії або анулювання ліцензії.

3. Особливі вимоги провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових та чорних металів

     3.1. Суб’єкт господарювання повинен виконувати вимоги Законів України “Про металобрухт” ( 619-14 ), “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 ) та інших нормативно-правових актів, що регулюють провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

     3.2. На видному місці при вході на територію спеціалізованого підприємства, спеціалізованого металургійного переробного підприємства та їх приймальних пунктів повинна бути вивіска із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, серії, номера ліцензії та строку її дії.

     Наявність вивіски обов’язкова і не залежить від того, чи здійснюється фактично на цей час за даним місцезнаходженням господарська діяльність із металобрухтом, чи ні.

     3.3. Приймання металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред’явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов’язково оформляється актом приймання металобрухту, форма якого наведена в додатку 1. Інформація про персональні дані, зазначена в акті приймання металобрухту, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

     3.4. Приймання металобрухту від суб’єктів господарювання оформляється актами приймання металів чорних (вторинних) і брухту та відходів кольорових металів, форма яких наведена в додатках 2 і 3.

     3.5. Суб’єкт господарювання, що здійснює господарську діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових металів, повинен виконувати вимоги ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93). Фахівці підприємства повинні забезпечувати перевірку на вибухобезпечність, проведення радіаційного контролю металобрухту.

     3.6. Суб’єкт господарювання, що здійснює господарську діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту чорних металів, повинен виконувати вимоги ДСТУ 4121-2002. Фахівці підприємства повинні забезпечувати перевірку на вибухобезпечність, проведення радіаційного контролю металобрухту.

4. Технологічні вимоги до спеціалізованого підприємства, спеціалізованого металургійного переробного підприємства та їх приймальних пунктів

     4.1. У кожного суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових та/або чорних металів, повинна бути на праві власності або оренди ним відокремлена та відповідним чином облаштована земельна ділянка (виробнича площа), про наявність якої зазначається суб’єктом господарювання у відомостях за встановленою формою, наведеною в додатку 4, та яка відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.

     4.2. Територія, на якій буде здійснюватися господарська діяльність спеціалізованого підприємства, спеціалізованого металургійного переробного підприємства та їх приймальних пунктів із брухтом кольорових металів та їх сплавів, повинна бути не менше ніж 500 кв. метрів, а територія, на якій буде здійснюватися господарська діяльність із брухтом чорних металів та їх сплавів, – не менше ніж 1000 кв. метрів. Ці території повинні мати в місцях безпосереднього зберігання та переробки металобрухту бетонне або тверде покриття, яке унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливих речовин (пально-мастильних матеріалів, хімікатів тощо).

     Кожна облаштована земельна ділянка може використовуватися лише одним суб’єктом господарювання, який здійснює операції з металобрухтом.

     4.3. Забороняється здійснювати заготівлю, переробку металобрухту на територіях портів, залізничних станцій. Спеціалізовані, спеціалізовані металургійні переробні підприємства, які отримали ліцензію, мають право зберігати на територіях портів та залізничних станцій власний металобрухт тільки з метою його завантаження.

     4.4. На території спеціалізованого підприємства, на якій буде здійснюватися господарська діяльність із заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів, повинні бути:

     виробничі приміщення або криті приміщення для зберігання металобрухту;

     брухтопереробне обладнання: пакетувальний прес (із зусиллям остаточного пресування не менше ніж 50 кН) або механічні чи гідравлічні ножиці (з потужністю електропривода не менше ніж 5 кВт), або спеціальне обладнання з подрібнення, сортування чи вилучення кольорового металобрухту;

     вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж 500 кг, яке пройшло технічний огляд в установленому законодавством порядку;

     ваги з діапазоном зважування не менше ніж 500 кг, які зареєстровані та повірені в установленому законодавством порядку;

     тара або відсіки для відокремленого зберігання металобрухту відповідно до вимог ДСТУ 3211 (ГОСТ 1639);

     вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного контролю і повірений в установленому законодавством порядку.

     Спеціалізовані підприємства, які здійснюють заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів, повинні мати у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання, що не може одночасно передаватись у використання іншому суб’єкту господарювання для здійснення заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів на підставі будь-яких цивільно-правових договорів.

     4.5. На території кожного приймального пункту спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій буде здійснюватися господарська діяльність із заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів, повинні бути:

     виробничі приміщення або криті приміщення для зберігання металобрухту;

     обладнання для різання з електричним приводом або з двигуном внутрішнього згорання;

     вантажопідйомне обладнання, яке пройшло технічний огляд в установленому законодавством порядку;

     ваги з діапазоном зважування не менше ніж 200 кг, які зареєстровані та повірені в установленому законодавством порядку;

     тара або відсіки для відокремленого зберігання металобрухту відповідно до вимог ДСТУ 3211 (ГОСТ 1639);

     вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного контролю і повірений в установленому законодавством порядку.

     Зазначені приміщення, обладнання та прилади повинні бути власністю суб’єкта господарювання, що здійснює заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів, або використовуватися ним на підставі договорів оренди і не можуть одночасно передаватись у використання іншому суб’єкту господарювання для здійснення заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів на підставі будь-яких цивільно-правових договорів.

     4.6. На території спеціалізованого підприємства, на якій буде здійснюватися господарська діяльність із заготівлі, переробки металобрухту чорних металів, повинні бути:

     брухтопереробне обладнання: пакетувальний прес (із зусиллям остаточного пресування не менше ніж 1000 кН) або гідравлічні гільйотинні ножиці (із зусиллям різання не менше ніж 1000 кН), або алігаторні ножиці (з потужністю електропривода не менше ніж 10 кВт), або спеціальне обладнання для механічного подрібнення металобрухту, або обладнання з вилучення металевої складової зі шлаків чи шламів;

     вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж 3 тонни, устатковане електромагнітними шайбами або грейферними затискачами, чи вантажопідйомною тарою, або багатофункціональний гідроперевантажувач, які зареєстровані та пройшли технічний огляд в установленому законодавством порядку;

     ваги з діапазоном зважування не менше ніж 10 тонн, які зареєстровані і повірені в установленому законодавством порядку;

     вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного контролю і повірений в установленому законодавством порядку.

     Спеціалізовані підприємства, які здійснюють заготівлю, переробку металобрухту чорних металів, повинні мати у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання, що не може одночасно передаватись у використання іншому суб’єкту господарювання для здійснення заготівлі, переробки металобрухту чорних металів на підставі будь-яких цивільно-правових договорів.

     4.7. На території кожного приймального пункту спеціалізованого підприємства або кожного приймального пункту спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій буде здійснюватися господарська діяльність із заготівлі, переробки металобрухту чорних металів, повинні бути:

     обладнання для газополуменевого різання;

     ваги з діапазоном зважування не менше ніж 500 кг, які зареєстровані і повірені в установленому законодавством порядку;

     вантажопідйомне обладнання, що зареєстроване та пройшло технічний огляд в установленому законодавством порядку;

     вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного контролю і повірений в установленому законодавством порядку.

     Зазначене обладнання та прилади повинні бути власністю суб’єкта господарювання, що здійснює заготівлю, переробку металобрухту чорних металів, або використовуватися ним на підставі договорів оренди і не можуть одночасно передаватись у використання іншому суб’єкту господарювання для здійснення заготівлі, переробки металобрухту чорних металів на підставі будь-яких цивільно-правових договорів.

     4.8. Спеціалізоване металургійне переробне підприємство повинно мати:

     проект металургійного виробництва, який розроблений проектною установою колишнього СРСР, УРСР або суб’єктом господарювання, який має ліцензію на провадження будівельної діяльності (технологічне проектування об’єктів металургії);

     акт прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (спеціалізованого металургійного переробного підприємства), а в разі зміни власника із збереженням профілю виробництва акт, отриманий попереднім власником;

     службу, підрозділ чи відповідальних осіб, які забезпечують контроль безпеки праці та якості продукції, що виробляється;

     технологічну інструкцію, яка забезпечує виробництво продукції відповідно до вимог стандартів та технічних умов для видів продукції, що виготовляється;

     персонал, який відповідно до кваліфікації забезпечує виконання технологічного процесу;

     атестат спеціалізованого металургійного переробного підприємства.

     4.9. На території спеціалізованого металургійного переробного підприємства повинні бути:

     виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), вагове (повірене згідно з установленим порядком) та вантажопідйомне обладнання (яке пройшло технічний огляд згідно з установленим порядком), що забезпечує провадження технологічного процесу та відповідає проекту, розробленому спеціалізованою організацією;

     вимірювальний прилад, що забезпечує проведення радіаційного контролю, повірений в установленому законодавством порядку.

     4.10. Зазначене в пункті 4.9 цієї глави обладнання повинно бути власністю суб’єкта господарювання, що здійснює металургійну переробку металобрухту.

     4.11. Для визначення відповідного хімічного складу продукції повинна бути власна атестована лабораторія. Лабораторія повинна забезпечувати виконання передбаченого технологічними інструкціями процесу плавки та повинна бути атестована на вимірювання хімічного складу всього переліку продукції, яка виробляється спеціалізованим металургійним переробним підприємством.
 Директор департаменту  зовнішньоекономічної діяльності           В.В.Кравченко

Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Форма

АКТ приймання металобрухту N ____ (для фізичної особи)
 ___ ____________ 20__ року      ___________________________                     (місце приймання, адреса) 
   Постачальник ________________________________________________
__________________________________________________________________       (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,       серія, номер документа, що посвідчує особу )

Відомості про приймання металобрухту
-------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|  Опис  |  Вага  |Засміченість,|Примітки|
|з/п|металобрухту|металобрухту|металобрухту|   %   |    |
|  |      |      | брутто, кг |       |    |
|---+------------+------------+------------+-------------+--------|
| 1 |   2   |   3   |   4   |   5   |  6  |
|---+------------+------------+------------+-------------+--------|
|  |      |      |      |       |    |
|---+------------+------------+------------+-------------+--------|
|  |      |      |      |       |    |
|-----------------------------+------------+-------------+--------|
|УСЬОГО:           |      |       |    |
------------------------------------------------------------------- 
   Результати радіаційного контролю: ПЕД __________ мкР/год. 
 ПРИЙНЯВ ____________________      ЗДАВ ____________________      (посада, прізвище,           (прізвище, ім'я      ім'я та по батькові)          та по батькові) 
     ____________________         ____________________         (підпис)               (підпис) 
 М.П.                  М.П.

Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Форма

АКТ приймання металів чорних (вторинних) N ____
 ___ ____________ 20__ року      ___________________________                     (місце приймання, адреса) 
   Постачальник ________________________________________________
__________________________________________________________________        (найменування суб'єкта господарювання;     його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я,     по батькові, місце проживання, реєстраційний номер       облікової картки платника податків або серія        та номер паспорта (для фізичних осіб,     які через свої релігійні переконання відмовляються         від прийняття реєстраційного номера      облікової картки платника податків та повідомили     про це відповідний орган державної податкової служби          і мають відмітку у паспорті)) 
   Одержувач ___________________________________________________
__________________________________________________________________        (найменування суб'єкта господарювання;     його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я,     по батькові, місце проживання, реєстраційний номер       облікової картки платника податків або серія        та номер паспорта (для фізичних осіб,     які через свої релігійні переконання відмовляються         від прийняття реєстраційного номера      облікової картки платника податків та повідомили     про це відповідний орган державної податкової служби          і мають відмітку у паспорті)) 
   Доставка ____________________________________________________         (номер вагона, контейнера, автотранспорту тощо) 
Вага: Брутто __________ кг. Тара _________ кг. Нетто _________ кг.

Відомості про приймання металів чорних (вторинних)
----------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Номер виду,|  Вага  |Засміченість,| Примітки (якщо |
|з/п|металів чорних| підвиду | металів |   %   |   фактична  |
|  |(вторинних) за|      | чорних  |       |  засміченість |
|  |ДСТУ 4121-2002|      |(вторинних)|       | металів чорних |
|  |       |      |брутто, кг |       |  (вторинних)  |
|  |       |      |      |       |  перевищує  |
|  |       |      |      |       |  зазначену  |
|  |       |      |      |       |в ДСТУ 4121-2002,|
|  |       |      |      |       |то сторони можуть|
|  |       |      |      |       |складати протокол|
|  |       |      |      |       |про засміченість)|
|---+--------------+-----------+-----------+-------------+-----------------|
| 1 |    2   |   3   |   4   |   5   |    6    |
|---+--------------+-----------+-----------+-------------+-----------------|
|  |       |      |      |       |         |
|---+--------------+-----------+-----------+-------------+-----------------|
|  |       |      |      |       |         |
|------------------------------+-----------+-------------+-----------------|
|УСЬОГО:            |      |       |         |
---------------------------------------------------------------------------- 
   Протокол N ____ від ___ ____________ 20__ р. про засміченість (за наявності). 
   Джерело походження металів чорних (вторинних): ______________
__________________________________________________________________     (амортизаційний брухт, технологічні відходи, брухт, 
__________________________________________________________________       одержаний від утилізації військової техніки,            від переробки шлаків) 
   Результати радіаційного контролю: ПЕД __________ мкР/год. 
   Метали чорні (вторинні) пройшли дезактивацію і очищення від шкідливих речовин ________________________________________________
__________________________________________________________________      (заповнюється в разі необхідності у проведенні)

     Зазначені метали чорні (вторинні) відповідають вимогам ДСТУ 4121-2002, є вибухо-, хімічно- і радіаційнобезпечними та можуть бути допущеними до переробки.
 ПРИЙНЯВ ____________________      ЗДАВ ____________________      (посада, прізвище,          (посада, прізвище,      ім'я та по батькові)         ім'я та по батькові) 
     ____________________         ____________________        (підпис)               (підпис) 
 М.П.                  М.П.

Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Форма

АКТ приймання брухту та відходів кольорових металів N ____
 ___ ____________ 20__ року      ___________________________                     (місце приймання, адреса) 
   Постачальник ________________________________________________
__________________________________________________________________        (найменування суб'єкта господарювання;     його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я,     по батькові, місце проживання, реєстраційний номер       облікової картки платника податків або серія        та номер паспорта (для фізичних осіб,         які через свої релігійні переконання     відмовляються від прийняття реєстраційного номера      облікової картки платника податків та повідомили     про це відповідний орган державної податкової служби          і мають відмітку у паспорті)) 
   Одержувач __________________________________________________
_________________________________________________________________        (найменування суб'єкта господарювання;     його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я,     по батькові, місце проживання, реєстраційний номер       облікової картки платника податків або серія        та номер паспорта (для фізичних осіб,     які через свої релігійні переконання відмовляються         від прийняття реєстраційного номера      облікової картки платника податків та повідомили     про це відповідний орган державної податкової служби          і мають відмітку у паспорті)) 
   Доставка ____________________________________________________          (номер вагона, контейнера, автотранспорту тощо) 
Вага: Брутто __________ кг. Тара _________ кг. Нетто _________ кг.

Відомості про приймання брухту та відходів кольорових металів
----------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Класифікація |Вага брухту|Засміченість,|Примітки|
|з/п|  брухту  | за вимогами |та відходів|   %   |    |
|  | та відходів | ДСТУ 3211-95 |кольорових |       |    |
|  | кольорових |(ГОСТ 1639-93)| металів |       |    |
|  | металів за |       |брутто, кг |       |    |
|  | ДСТУ 3211-95 |       |      |       |    |
|  |(ГОСТ 1639-93)|       |      |       |    |
|---+--------------+--------------+-----------+-------------+--------|
| 1 |   2    |   3    |   4   |   5   |  6  |
|---+--------------+--------------+-----------+-------------+--------|
|  |       |       |      |       |    |
|---+--------------+--------------+-----------+-------------+--------|
|  |       |       |      |       |    |
|---------------------------------+-----------+-------------+--------|
|УСЬОГО:             |      |       |    |
---------------------------------------------------------------------- 
   Джерело походження брухту та відходів кольорових металів:
__________________________________________________________________     (амортизаційний брухт, технологічні відходи, брухт, 
__________________________________________________________________       одержаний від утилізації військової техніки,            від переробки шлаків) 
   Результати радіаційного контролю: ПЕД __________ мкР/год. 
   Брухт та відходи кольорових металів пройшли дезактивацію і очищення від шкідливих речовин _________________________________
__________________________________________________________________      (заповнюється в разі необхідності у проведенні)

     Зазначені брухт та відходи кольорових металів відповідають вимогам ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93), є вибухо-, хімічно- і радіаційнобезпечними та можуть бути допущеними до переробки.
 ПРИЙНЯВ ____________________      ЗДАВ ____________________      (посада, прізвище,          (посада, прізвище,      ім'я та по батькові)         ім'я та по батькові) 
     ____________________         ____________________         (підпис)               (підпис) 
 М.П.                  М.П.

Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів

Форма

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

ВІДОМОСТІ про наявність земельної ділянки (виробничої площі), необхідної для провадження
__________________________________________________________________          (вид господарської діяльності) 
__________________________________________________________________ 
   Заявник _____________________________________________________
__________________________________________________________________        (найменування суб'єкта господарювання -     для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові,        паспортні дані (серія, номер паспорта,        ким і коли виданий, місце проживання) -          для фізичної особи - підприємця) 
__________________________________________________________________          (прізвище, ім'я та по батькові         керівника суб'єкта господарювання) 
__________________________________________________________________       (місцезнаходження суб'єкта господарювання -             для юридичної особи) 
   Місце провадження діяльності ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________     (область, район, місто (селище), вулиця, будинок)

     Площа земельної ділянки (виробничої площі), кв. метрів ______

     Площа земельної ділянки (виробничої площі) з твердим покриттям, кв. метрів ______

     Наявність критого складського приміщення площею
______ кв. метрів, _______________________________________________              (указати: обладнане чи не обладнане) 
для відокремленого зберігання брухту кольорових металів. 
   Орендодавцем земельної ділянки (виробничої площі), на якій розташовано об'єкт, що орендується, є ____________________________
__________________________________________________________________ 
   Номер, дата укладення  та  строк  дії  договору  оренди (суборенди) земельної ділянки (виробничої площі), який укладено суб'єктом господарювання _________________________________________
__________________________________________________________________ 
   У разі власної земельної ділянки (виробничої площі) або яка знаходиться в користуванні указати номер, дату документа, який підтверджує право власності/користування суб'єкта господарювання на земельну ділянку (виробничу площу) ____________________________
__________________________________________________________________ 
 Керівник суб'єкта господарювання  (або його уповноважена особа)  __________ _____________________                   (підпис)   (прізвище, ім'я                         та по батькові)

М.П.
 ___ ____________ 20__ року
Поширити: