Ліцензійні умови для торгівлі цінними паперами хочуть змінити (Українське право)

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку схвалила зміни до ліцензійних умов певних видів професійної діяльності на фондовому ринку, а саме: діяльності з організації торгівлі цінними паперами, діяльності з торгівлі цінними паперами,  депозитарної та клірингової діяльності. Про це йдеться на сайті НКЦПФР.

Документами пропонується змінити порядок оприлюднення ліцензіатами річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема:

ліцензіат, який є публічним акціонерним товариством, банком, зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, а новостворені товариства, перший звітний період яких менше 12 місяців, але більше 3 місяців, разом з аудиторським звітом на власній веб-сторінці або веб-сайті з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі);

інші ліцензіати зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність, а новостворені товариства, перший звітний період яких менше 12 місяців, але більше 3 місяців, разом з аудиторським звітом на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі).

При цьому аудиторський звіт надається тільки аудитором або аудиторською фірмою, які включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

До того ж, вносяться зміни до подання ліцензіатами в Комісію адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки.

Зміни внесені до таких нормативно-правових актів:

«Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі цінними паперами»;

«Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)»;

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо приведення у відповідність до вимог законів)», яким передбачено, в тому числі внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності;

«Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами».

Проекти рішень будуть опубліковані на сайті Комісії для ознайомлення і надання зауважень та пропозицій.

Джерело: Українське право

Поширити: