Глосарій

Акції

Брокер

Депозитарій

Деривативи

Дивіденди

Емісія

Емітент

Інвестор

Інтернет-Трейдинг

Корпоративна облігація

Котирування

Ліквідність

Маркет-мейкер (market maker)

Муніципальні облігації

Облігація

Опціон, опціонний контракт

Операція РЕПО

Технічний аналіз

Фінансовий ринок

Фондова біржа

Фондовий ринок

Фундаментальний аналіз

Ф’ючерс

Хеджування

Цінні папери

 

Поширити: