Депозитарій

Організація, у якій ведеться реєстр власників бездокументарних цінних паперів; обслуговує тільки емітентів або зберігачів

Поширити: