Закон України Про подальший розвиток гірничо-металургійного комплексу

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про подальший розвиток гірничо-металургійного комплексу

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.122 )

     Цей Закон спрямовано на створення правових та економічних умов для проведення реструктуризації підприємств гірничо-металургійного комплексу, виведення з експлуатації надлишкових та неефективних потужностей, стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств, створення нових конкурентоспроможних видів продукції та робочих місць.

     Стаття 1. Дія цього Закону поширюється на підприємства гірничо-металургійного комплексу згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва.

     Основними умовами включення підприємств до переліку, на які поширюється дія цього Закону, є обгрунтованість розрахунків поліпшення фінансово-економічних показників діяльності підприємств, наявність програми розвитку підприємств та плану природоохоронних заходів, забезпечення поточних розрахунків з бюджетами усіх рівнів і з Пенсійним фондом України.

     Стаття 2. Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що сплачуються підприємствами гірничо-металургійного комплексу, на які поширюється дія цього Закону, розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим бюджетами, а також Державним фондом охорони навколишнього середовища у співвідношенні відповідно по 10 відсотків, а 70 відсотків використовується підприємствами на виконання природоохоронних заходів. За нецільове використання цих коштів до підприємств застосовуються штрафні санкції у розмірі 100 відсотків суми, використаної за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.

     Стаття 3. Підприємства гірничо-металургійного комплексу, на які поширюється дія цього Закону, 50 відсотків суми нарахованого податку на прибуток спрямовують до загального фонду Державного бюджету України. Решта коштів зараховується на окремий спеціальний рахунок, відкритий в органах Державного казначейства України, та спрямовується на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для проведення реструктуризації підприємств гірничо-металургійного комплексу, виведення з експлуатації надлишкових та неефективних потужностей. Використання цих коштів провадиться у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

     Стаття 4. Прикінцеві положення

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, але не раніше 1 січня 2002 року, і діє до 1 січня 2003 року.

     2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

     3. Внести зміни до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 43, ст. 363; 2002 р., N 8, ст.63):

     пункт 4.2 статті 4 доповнити підпунктом 4.2.18 такого змісту:

     “4.2.18. До 1 січня 2003 року кошти, що надходять з окремого спеціального рахунку Державного казначейства України підприємствам гірничо-металургійного комплексу на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для проведення реструктуризації, виведення надлишкових та неефективних потужностей, відповідно до статті 3 Закону України “Про подальший розвиток гірничо-металургійного комплексу” ( 2975-14 ).
 Президент України                     Л.КУЧМА 
 м. Київ, 17 січня 2002 року      N 2975-III
Поширити: