Наказ МЮУ “Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна”

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З
 N 42/5 від 15.07.99         Зареєстровано в Міністерстві    м.Київ              юстиції України                    19 липня 1999 р.                    за N 480/3773

Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 N 2/5 ( z0020-05 ) від 11.01.2005 N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 N 2166/5 ( z1119-09 ) від 17.11.2009 N 1758/5 ( z2017-12 ) від 29.11.2012 }

     Відповідно до статті 61 Закону України “Про виконавче провадження” ( 606-14 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Порядок реалізації арештованого майна (додається).

{ Пункт 2 Наказу виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 }

     3. Управлінню організаційного забезпечення виконання рішень (Скомороха Л.В.) довести зазначений Порядок до відома начальника Головного управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського, Севастопольського міських управлінь юстиції і забезпечити його належне застосування в роботі.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України – директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Тертичного В.Г.
 В.о.Міністра                   Б.С.Стичинський

Затверджено Наказом Міністерства юстиції України 15.07.99 N 42/5

Порядок реалізації арештованого майна

( Слова “крок аукціону” виключено згідно з Наказом Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 )

1. Загальні положення

     1.1. Цей Порядок регулює реалізацію арештованого майна, за винятком нерухомого майна, майна вилученого законом з обігу, та майна, зазначеного в частині п’ятій статті 55 Закону України “Про виконавче провадження” ( 606-14 ).

     1.2. Реалізація арештованого майна здійснюється державним виконавцем шляхом його продажу на аукціоні. ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

( Пункт 1.3 викючено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

2. Терміни, які вживаються в Порядку:

     2.1. Арештоване майно (надалі – майно) – майно боржника, на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації.

     2.2. Спеціалізована організація – суб’єкт господарювання, який здійснює реалізацію майна шляхом проведення аукціону. ( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

     2.3. Аукціон – продаж майна, за яким його власником стає покупець, який у ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

     2.4. Ліцитатор – ведучий аукціону. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.

     2.5. Лот – одиниця майна, що виставляється для продажу на аукціоні, або партія аукціонного майна, що пропонується для продажу як одне ціле. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці (додаток 1) і оголошується ліцитатором під час проведення аукціону.

     2.6. Організатор аукціону – спеціалізована організація незалежно від форм власності, з якою укладений договір на реалізацію майна.

( Пункт 2.7 викючено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

     2.8. Стартова ціна лота – ціна, яка формується, виходячи з вартості майна, що виставляється на аукціон, зазначеній у заявці державного виконавця на реалізацію арештованого майна. ( Пункт 2.8 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

     2.9. Продажна ціна лота – фактична ціна реалізації лота на аукціоні.

     2.10. ( Пункт 2.10 виключено на підставі Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 ) Крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни оголошеного ліцитатором лота. Його розмір установлює організатор аукціону на кожний лот, але не менш як на 10 відсотків вищий за попередню ціну.

     2.11. Гарантійний внесок – завдаток, який за одним лотом сплачує фізична або юридична особа, розмір якого дорівнює сумі винагороди спеціалізованій організації за надані нею послуги з реалізації майна, визначеній виходячи зі стартової ціни лота. { Порядок доповнено пунктом 2.11 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1119-09 ) від 17.11.2009 }

3. Підготовка до проведення аукціону

     3.1. Орган державної виконавчої служби укладає з організатором аукціону договір, яким доручає реалізацію майна організатору аукціону за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота. { Абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008, N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009, N 2166/5 ( z1119-09 ) від 17.11.2009 }

     Розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати з урахуванням витрат, пов’язаних з організацією та проведенням реалізації майна, та податку на додану вартість 15 відсотків від вартості майна. При цьому витрати, пов’язані з організацією та проведенням реалізації майна, не повинні перевищувати 5 відсотків вартості реалізації майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, спеціалізована організація здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі аукціону суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок спеціалізованої організації, на який необхідно сплатити дані кошти. { Пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1119-09 ) від 17.11.2009; в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1758/5 ( z2017-12 ) від 29.11.2012 }

     У разі переоцінки майна у зв’язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди спеціалізованої організації. { Пункт 3.1 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }

     Спеціалізована організація проводить аукціон за заявкою державного виконавця, у якій зазначається початкова ціна майна, що виставляється на аукціон.

     До заявки додаються:

     1) копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження також довідка державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

     2) копія акта опису й арешту майна;

     3) копії документів, що характеризують майно, та копії правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування майном;

     4) документ, що підтверджує вартість майна (експертний висновок, акт оцінки майна);

     5) у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, – довідка про розмір частки державної власності в статутному фонді підприємства-боржника та копія повідомлення Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника;

     6) інші необхідні документи, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5 ( z0865-99 ), зареєстрованим у Мін’юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами і доповненнями).

( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99, N 2/5 ( z0020-05 ) від 11.01.2005; в редакції Наказу Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

     3.2. Організатор аукціону повинен мати власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і демонстрації майна, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам, а також приміщення для проведення аукціону.

     3.3. Приймання аукціонного майна здійснюється матеріально відповідальною особою організатора аукціону відповідно до акта передачі арештованого майна (додаток 2) та інших необхідних документів, що містять інформацію про аукціонне майно.

     3.4. На майно, що прийняте для продажу, уповноважені особи організатора складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

     3.5. Організатор аукціону визначає дату і час проведення аукціону. ( Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 )

     3.6. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону розміщує в порядку, визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 20.05.2003 N 43/5 ( z0388-03 ), зареєстрованим у Мін’юсті 21.05.2003 за N 388/7709 (зі змінами), на відповідному веб-сайті інформацію про майно, що реалізується. Оголошення про проведення аукціону має бути розміщене не пізніше семи днів з моменту укладення договору про реалізацію майна, а у випадку проведення повторного аукціону – не пізніше семи днів з моменту складання акта переоцінки майна. { Абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1119-09 ) від 17.11.2009 }

     Одночасно ця інформація може бути розміщена в засобах масової інформації.

     Зміст інформаційного повідомлення повинен містити:

     а) найменування, опис і характеристику майна;

     б) місцезнаходження майна;

     в) стартову ціну;

     г) строки сплати та суму гарантійного внеску учасника аукціону, найменування, адресу банку, номер рахунка спеціалізованої організації для його сплати;

     ґ) порядок та строки розрахунку за придбане на аукціоні майно, номер депозитного рахунка органу державної виконавчої служби для сплати коштів;

     д) дату, час та місце ознайомлення з майном;

     е) дату, час та місце проведення аукціону;

     є) реквізити спеціалізованої організації, яка проводить аукціон;

     ж) кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні.

     Інформація може містити інші відомості, потрібні для проведення аукціону.

{ Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99; в редакції Наказу Міністерства юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }

     3.7. 3 моменту інформаційного повідомлення про проведення аукціону організатор аукціону дає змогу попередньо ознайомитися з аукціонним майном усім фізичним і юридичним особам, які бажають брати участь в аукціоні.

     Аукціонне майно з інформаційними картками виставляється у спеціально відведеному для цього приміщенні для демонстрації покупцям.

     3.8. Покупець (фізична або юридична особа), який виявив бажання взяти участь в аукціоні, повинен сплатити гарантійний внесок. { Пункт 3.8 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1119-09 ) від 17.11.2009 }

     3.9. Для участі в аукціоні покупець подає організатору аукціону: заяву на участь в аукціоні (додаток 3), копію документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску. Організатор аукціону зобов’язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь в аукціоні, а також забезпечити вільний доступ покупців до місця проведення аукціону. { Пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008, N 2166/5 ( z1119-09 ) від 17.11.2009 }

     3.10. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації та повинні містити:

     порядковий номер (відповідно до реєстрації) та дата реєстрації; ( Абзац другий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

     номер лота, який покупець має бажання придбати;

     для юридичних осіб:

     резидентів – їх найменування, постійне місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ( 118-96-п ) (далі – код в ЄДРПОУ);

     нерезидентів – їх найменування, постійне місцезнаходження та країну, де зареєстрована особа;

     для фізичних осіб:

     громадян України – прізвище, ім’я, по батькові, адресу їх постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб платників податку;

     для іноземців – прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності такого), адресу їх постійного місця проживання за межами України.

     дата, час та місце проведення аукціону;

     підпис покупця.

     Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована, засвідчена підписом керівника організатора аукціону та скріплена печаткою організатора аукціону.

( Пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99, N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

     3.11. Заявник пред’являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу, під час подання заяви, якщо він діє як представник юридичної особи, – відповідну довіреність.

     3.12. При реєстрації учасники аукціону отримують картки з аукціонними номерами (відповідно до реєстрації), за якими вони беруть участь у аукціоні, із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону та виготовлені друкарським способом вхідні квитки. ( Пункт 3.12 в редакції Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 )

     3.13. ( Пункт 3.13 виключено на підставі Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 ) Приймання заяв на участь в аукціоні закінчується за три дні до початку його проведення.

     3.13. Відомості про учасників аукціону, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

4. Порядок проведення аукціону

     4.1. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.

     4.2. За кожним лотом, що виставляється на аукціон, ліцитатор оголошує номер, вказаний в інформаційній картці, назву, коротку характеристику майна, стартову ціну.

     4.3. Лот виставляється на торги за наявності не менше двох покупців.

     4.4. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни учасники не виявляють бажання придбати запропонований ліцитатором лот, то об’єкт продажу знімається з торгів і аукціон за даним лотом не проводиться.

     4.5. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи квиток учасника з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають квиток з номером і пропонують свою ціну.

( Пункт 4.6 виключено на підставі Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 ) 4.6. Мовчання учасника аукціону, який перший підняв квиток з номером, приймається ліцитатором як згода учасника з оголошеною ціною. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціону. 4.7 Запропонована учасником аукціону ціна має бути більшою від ціни, оголошеної ліцитатором.

     4.6. Якщо ціна, запропонована учасником аукціону, який першим підняв квиток з номером, є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника й запропоновану ним ціну.

     4.7. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає продажну ціну і номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник аукціону. ( Пункт 4.7 в редакції Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 )

( Пункт 4.9 виключено на підставі Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 ) 4.9. Після закінчення торгів за даним лотом ліцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й аукціонний номер переможця.

     4.8. Під час аукціону ведеться протокол (додаток 4), до якого заносяться такі дані: номер лота, назва лота, стартова ціна та продажна ціна майна; сума сплаченого гарантійного внеску; пропозиції покупців і відомості про покупця, який запропонував у ході аукціону найвищу ціну (переможець аукціону); розмір винагороди спеціалізованої організації, яку покупець повинен додатково сплатити, та реквізити рахунку спеціалізованої організації для її сплати. { Абзац перший пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008, N 2166/5 ( z1119-09 ) від 17.11.2009 }

     Протокол підписують ліцитатор та переможець аукціону.

     Керівник організації, яка проводила аукціон (організатора аукціону) зазначає у протоколі відповідні суми й номери рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за придбане майно, та затверджує протокол у день проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону, а також державному виконавцеві в триденний строк з дня проведення аукціону. { Абзац третій пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }

( Пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 )

     4.9. Після повного розрахунку за придбане майно, на підставі протоколу державний виконавець складає акт про проведений аукціон і подає його на затвердження начальнику відповідного органу державної виконавчої служби. ( Пункт 4.9 в редакції Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

( Пункт 4.12 виключено на підставі Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 ) 4.12. До акта додається список учасників аукціону.

     4.10. Копії затвердженого акта видаються переможцю та організатору аукціону.

     4.11. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. За умови достатньої кількості покупців за даним лотом торги відновлюються.

     4.12. Придбане покупцем на аукціоні майно поверненню організатору аукціону не підлягає.

     4.13. На аукціоні можуть бути присутні й інші особи за умови внесення вхідної плати. Розмір вхідної плати визначається організатором аукціону.

     4.14. Боржник, на майно якого звернено стягнення (або його представник, якщо боржником є юридична особа), стягувач, державний виконавець можуть бути присутні на аукціоні без сплати вхідної плати.

{ Пункт 4.15 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }

5. Порядок переоцінки майна

( Назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

     5.1. Майно (лот), яке виставлене але не продане на аукціоні, підлягає переоцінці згідно з частиною третьою статті 61 Закону України “Про виконавче провадження” ( 606-14 ). ( Пункт 5.1 в редакції Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99 )

     5.2. Уцінка проводиться державним виконавцем. За результатами уцінки складається акт, який додається до актів опису, оцінки та передачі майна.

     5.3. Товари, на які згідно із законодавством установлено мінімальні ціни, можуть бути переоцінені лише до розміру мінімальної ціни, затвердженого в установленому порядку. ( Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

     5.4. Повторний аукціон проводиться не пізніше 30 днів після складання акта переоцінки майна та дати інформаційного повідомлення про проведення аукціону. Якщо майно не було продане або якщо аукціон не відбувся, то майно знімається з аукціонних торгів. ( Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

6. Порядок розрахунків за придбане на аукціоні майно

     6.1. На підставі копії затвердженого протоколу переможці аукціону протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи дня проведення аукціону, здійснюють розрахунки за придбані на аукціоні товари в такому порядку:

     покупець перераховує на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби зазначену в затвердженому протоколі аукціону суму грошових коштів, яка дорівнює різниці між продажною ціною придбаного ним лота і сумою винагороди спеціалізованої організації за цим лотом, сплаченої на поточний рахунок організатора аукціону; { Абзац другий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1119-09 ) від 17.11.2009 }

     сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок організатора аукціону, визнається частиною оплати покупцем придбаного ним на аукціоні майна і залишається спеціалізованій організації в рахунок оплати наданих нею послуг з реалізації цього майна.

     Різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди спеціалізованої організації перераховується покупцем на поточний рахунок цієї організації. { Пункт 6.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1119-09 ) від 17.11.2009 }

{ Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно Наказом Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99, в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }

     6.2. Гарантійний внесок, унесений покупцем до початку аукціону, зараховується покупцю до купівельної ціни, іншим учасникам ця сума повертається протягом трьох банківських днів після закінчення аукціону. Гарантійний внесок у той самий строк також підлягає поверненню, якщо аукціон не відбувся. { Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2/5 ( z0020-05 ) від 11.01.2005, в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }

     6.3. Якщо покупець не внесе всієї належної суми в терміни, передбачені пунктом 6.1 цього Порядку, то гарантійний внесок йому не повертається. Гарантійний внесок не повертається учаснику аукціону, який став переможцем аукціону, але відмовився підписати протокол. { Пункт 6.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }

     6.4. Якщо майно не реалізоване на аукціоні, організатор аукціону повертає це майно державному виконавцеві. { Пункт 6.4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }

{ Пункт 6.5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }

7. Перехід права власності

     7.1. Право власності на майно переходить до переможця аукціону після повного розрахунку за придбане майно.

     7.2. Плата за зберігання придбаного майна організатором аукціону обумовлюється на договірних началах між покупцем та організатором аукціону.

     8. Припинення та визнання аукціону таким, що не відбувся

     8.1. Аукціон може бути припинено й майно знято з продажу в разі невиконання правил проведення аукціону, передбачених цим Порядком. У цьому разі наступний аукціон провадиться відповідно до вимог, установлених цим Порядком.

     8.2. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

     відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;

     несплати в установлений термін переможцем аукціону належної суми за придбане майно.

     8.3. Якщо аукціон не відбувся у зв’язку з відсутністю покупців, то організатор аукціону в триденний термін повідомляє про це державного виконавця.

     Якщо аукціон не відбувся у зв’язку з несплатою в установлений термін переможцем аукціону належної суми за придбане майно, державний виконавець у триденний строк з моменту закінчення строку перерахування коштів повідомляє про це спеціалізовану організацію.

{ Пункт 8.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }

     8.4. Якщо аукціон не відбувся двічі, то майно знімається з аукціону, про що організатор аукціону в триденний термін повідомляє державного виконавця.

( Розділ 8 в редакції Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99, N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

9. Відповідальність

     9.1. Відповідальність за зберігання аукціонного майна з моменту його приймання на аукціон до видачі оплаченого майна несе організатор аукціону.

     9.2. Відповідальність за відповідність майна характеристиці, зазначеній в інформаційній картці, несе організатор аукціону в порядку, встановленому законодавством.

( Розділ 10 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

11. Вирішення спорів

     11.1. Спори, що виникають при реалізації арештованого майна, вирішуються в судовому порядку.
 Начальник управління  цивільного законодавства               І.І.Завальна

Додаток до наказу Міністерства юстиції України 15.07.99 N 42/5

Примірний договір N про реалізацію арештованого майна на аукціоні
   м.               "___" _______________ 1999 р. 
   Відділ державної виконавчої служби (надалі - Відділ) в особі начальника _________________, що діє на підставі Положення, з одного боку, та ___________________________________ з другого боку (надалі - Організатор) в особі ______________, що діє на підставі Статуту (надалі - Сторони), уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

     1.1. Предметом Договору є здійснення Сторонами дій, пов’язаних з реалізацією арештованого майна, шляхом його продажу на аукціоні в порядку, передбаченому Законами України “Про виконавче провадження” та “Про державну виконавчу службу”, Порядком реалізації арештованого майна (затверджений наказом Міністерства юстиції України від N ____), іншими нормативно-правовими актами та цим Договором.

2. Права та обов’язки Сторін

     2.1. Відділ має право:

     2.1.1. Через свого представника (державного виконавця) бути присутнім на аукціоні.

     2.1.2. Отримувати від Організатора необхідні роз’яснення та консультації, пов’язані з підготовкою та проведенням аукціону.

     2.2. Відділ зобов’язаний:

     2.2.1. Передати Організатору арештоване майно для подальшої реалізації на аукціоні.

     2.2.2. Попереджати Організатора про добровільне виконання рішення боржником або в разі виникнення обставин, передбачених статтями 32 – 35, 37 Закону України “Про виконавче провадження”.

     2.2.3. Надати Організатору необхідну інформацію щодо арештованого майна, яке передається на реалізацію.

     2.2.4. Проводити уцінку арештованого майна, яке виставлене та не продане на аукціоні або продане в кількості, що не перевищує 30 % його обсягу згідно з Порядком реалізації арештованого майна.

     2.3. Організатор має право:

     2.3.1. Отримувати від Відділу необхідну інформацію, яка стосується арештованого майна, що передається на реалізацію.

     2.4. Організатор зобов’язаний:

     2.4.1. Мати власне або орендоване приміщення, яке відповідає встановленим стандартам, для зберігання, передпродажної підготовки та демонстрації майна.

     2.4.2. Дотримуватись чинного законодавства при проведенні дій, які пов’язані з організацією, проведенням аукціону та зберіганням майна.

     2.4.3. Провести аукціон згідно з порядком проведення аукціону, який визначено Порядком реалізації арештованого майна.

     2.4.4. Прийняти у Відділу арештоване майно та скласти акт передачі цього майна.

     2.4.5. Надавати Відділу всю інформацію про реалізацію арештованого майна.

     2.4.6. Після закінчення аукціону в установлений строк передати Відділу копії документів, які підтверджують розрахунок за придбане на аукціоні майно.

3. Проведення розрахунків

     3.1. Сторони проводять розрахунки на умовах та в порядку, передбаченому Порядком реалізації арештованого майна та цим Договором.

     3.2. За проведену реалізацію майна Організатору виплачується винагорода за надані послуги з реалізації арештованого майна в розмірі ___ відсотків від вартості проданого майна.

     3.3. Якщо майно не реалізоване на аукціоні, Відділ перераховує Організатору кошти в сумі _____ відсотків від оціночної вартості переданого майна, як компенсацію за витрати, що пов’язані з організацією, проведенням аукціону та зберіганням нереалізованого майна.

     3.4. Організатор перераховує кошти, одержані від реалізації аукціонного майна з вирахуванням винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна, на відповідні рахунки виконавчої служби в установленому порядку.

4. Відповідальність Сторін:

     4.1. Відповідальність за зберігання аукціонного майна з моменту його приймання до моменту видачі оплаченого майна покупцеві або нереалізованого майна Відділу несе Організатор.

     4.2. Організатор несе відповідальність у порядку, встановленому законодавством за відповідність майна характеристиці, зазначеній в інформаційній картці.

     4.3. У разі несвоєчасного перерахування на рахунки виконавчої служби належних сум за продане майно нараховується пеня в розмірі
______відсотків  від  суми  проданого  майна  за кожен день прострочення.

5. Додаткові умови Договору:

     5.1. Усе, що не передбачено цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

     5.2. Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання цього Договору, в тому числі про зміну адреси та реквізитів.

     5.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі, підписуються обома Сторонами та є невід’ємною частиною цього Договору.

     5.4. Спори, що виникають під час дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

6. Строк дії Договору:

     6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до _______.

     6.2. Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7. Юридичні реквізити та підписи Сторін:

Відділ Організатор

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2/5 ( z0020-05 ) від 11.01.2005 )

Додаток 1 до пункту 2.5 Порядку реалізації арештованого майна
   Найменування організатора аукціону __________________________
   Місцезнаходження, тел., факс ________________________________
   Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ _______________________________
   Розрахунковий рахунок N _____________________________________
   у банку _________________________, МФО ______________________ 
                  Інформаційна картка N ___ 
   Назва лота __________________________________________________
   Характеристика лота _________________________________________
   _____________________________________________________________
   Стартова ціна лота __________________________________________ 
 Відповідальна особа   ______________________________  організатора       (прізвище, ініціали, підпис) 
 "___" _______________ р.                 М.п.

Додаток 2 до пункту 3.3 Порядку реалізації арештованого майна
   Найменування організатора аукціону __________________________
   Місцезнаходження, тел., факс ________________________________
   Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ _______________________________
   Розрахунковий рахунок N _____________________________________
   у банку _______________________, МФО ________________________

Акт N ___ передачі арештованого майна
   __________________________________________     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
   Прийняв(ла) на аукціон від __________________________________                   (прізвище, ім'я, по батькові                     державного виконавця) 
------------------------------------------------------------------
| N |Назва|Характеристика |Кількість | Ціна |Стартова |Примітки|
|з/п|майна|  майна   | одиниць |майна |ціна лоту |    |
|---+-----+---------------+----------+-------+----------+--------|
| 1 | 2 |   3    |  4   | 5  |   6  |  7  |
|---+-----+---------------+----------+-------+----------+--------|
------------------------------------------------------------------ 
 Підписи: особи, що приймає     "___" _______________ 1999 р.      державного виконавця 
     М.п.

Додаток 3 до пункту 3.9 Порядку реалізації арештованого майна

Заява на участь в аукціоні (Реєстраційний N ___)
   Заявник _____________________________________________________           (для юридичної особи - найменування,        організаційно-правова форма, місцезнаходження,            ідентифікаційний код в ЄДРПОУ) 
__________________________________________________________________     (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові,     паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий,
   місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному            реєстрі фізичних осіб) 
   Тел., факс ___________________________

     Прошу дозволити взяти участь в аукціоні з реалізації арештованого майна. З майном, що виставлено для продажу на аукціоні, ознайомлений. Претензій до якості не маю.

     Копія квитанції про сплату гарантійного внеску додається.
   З умовами продажу майна  на  аукціоні  ознайомлений  та зобов'язуюсь їх виконувати.  ___________________                 (підпис заявника) 
   Заяву прийняв _______________________________________________             (посада; прізвище, ім'я, по батькові           відповідальної особи організатора аукціону) 
   "___" ___________________ р.

(дата реєстрації заяви)

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }

Додаток 4 до пункту 4.8 Порядку реалізації арештованого майна

ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник організації, яка проводить аукціон
                   _____________________________                    (прізвище, ім'я, по батькові)                    "___" _______________ р.

Протокол N проведення аукціону
   Номер лота __________________________________________________
   Назва лота __________________________________________________
   Стартова ціна _______________________________________________
   Продажна ціна _______________________________________________
   Пропозиції покупців _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
   Переможець торгів ___________________________________________           (прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного
__________________________________________________________________             місця проживання)

     Розмір коштів, які має внести переможець аукціону із
   зазначенням суми сплаченого гарантійного внеску _____________

     Номер рахунку,
   реквізити банку _____________________________________________
   Інші відомості ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
   Ліцитатор  _______________________________ ________________           (прізвище, ім'я, по батькові)   (підпис) 
   Переможець  _________________________              (підпис)

     М.П.

{ Додаток 4 в редакції Наказу Мін’юсту N 67/5 ( z0746-99 ) від 27.10.99, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }

{ Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }
Поширити: