ПЗУ №3498 (щодо ринку капіталу, деривативів та інших регульованих ринків): коментар АБЕМ щодо взаємовідношення між категоріями «біржа» і «регульований ринок»

Слід зауважити, що термін «оператор регульованого ринку», використовується у проекті Закону України як юридична особа, яка здійснює управління та забезпечує функціонування регульованого ринку, вносить певне непорозуміння: а що ж таке регульований ринок, і чи є він юридичною особою, та яким чином вони співіснують?

В нормативних актах ЄС цей момент також відсутній. Хоча і зазначено наступне:

«оператор регульованого ринку» означає особу (осіб), яка здійснює управління та/або торговельні операції на регульованому ринку, та може сама бути регульованим ринком» («(18) ‘market operator’ means a person or persons who manages and/or operates the business of a regulated market and may be the regulated market itself;» – MiFID-II);

«регульований ринок» означає багатосторонню систему, обслуговувану та/або керовану ринковим оператором, що поєднує або сприяє поєднанню численних інтересів третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів – в систему і відповідно до своїх недискреційних правил – у спосіб, що приводить до укладення контракту щодо фінансових інструментів, допущених до торгівлі, відповідно до її правил та/або систем,  яка ліцензована і діє на постійній основі відповідно до положень Розділу ІІІ стаття 4 MiFID-IІ («‘regulated market’ means a multilateral system operated and/or managed by a market operator, which brings together or facilitates the bringing together of multiple third-party buying and selling interests in financial instruments – in the system and in accordance with its non-discretionary rules – in a way that results in a contract, in respect of the financial instruments admitted to trading under its rules and/or systems, and which is authorised and functions regularly and in accordance with Title III of this Directive;»).

Регульованими ринками можуть бути:

  • або самі біржі в цілому (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE , MATIF , THE LONDON METAL EXCHANGE, THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES, FISH POOL ASA), та/або їх підрозділи (EURONEXT LISBON, EURONEXT LONDON, EURONEXT PARIS),
  • та/або їх підрозділи (CME EUROPE LIMITED ; INTERCONTINENTAL EXCHANGE – ICE FUTURES EUROPE – ICE FUTURES EUROPE – FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE – EQUITY PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE – AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION),
  • та/або окремі ринки фінансових інструментів, що функціонують на таких біржах/підрозділах (ICE FUTURES EUROPE – ICE FUTURES EUROPE FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE – EQUITY PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE – AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION; BMFMS – SPOT REGULATED MARKET та DERIVATIVES REGULATED MARKET; LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET та LONDON STOCK EXCHANGE; EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES та EURONEXT BRUSSELS).

Національні компетентні органи влади несуть відповідальність за зміст такого переліку (в переліку зазначаються регульовані біржові ринки,  позабіржові організовані ринки MTFs (Multilateral Trading Facilities)  та центральні контрагенти).

 Прес-центр АБЕМ

15.06.2016

Поширити: