Прокуратура: дріблення вкладів у Дельта Банку збільшило витрати ФГВФО на 202 млн грн (FINbalance)

За даними прокуратури м. Києва щодо кримінального провадження №32017100000000002, Фонд гарантування встановив, що колишнє керівництво Дельта Банку в період з 30.10.2014 по 03.03.2015, ігноруючи постанову НБУ №692/БТ від 30.10.2014 (про віднесення Дельта Банку до категорії проблемних) умисно вчинело дії, які збільшили гарантовану законом суму відшкодування за вкладами фізосіб на понад 202 млн грн, йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду м. Києва від 23.08.2017.

Цитата з ухвали суду:

«В ході перевірки виявлені факти безготівкового перерахування грошових коштів з банківських рахунків юридичних осіб та ФОП на банківські рахунки фізичних осіб в ПАТ «Дельта Банк».

Дії певних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з перерахування коштів з власних поточних рахунків на рахунки фізичних осіб, відкриті в банку, зумовлені тим, що на рахунках юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців наявні залишки грошових коштів, які з огляду на незадовільний стан платіжної дисципліни ПАТ «Дельта Банк», не могли бути ані перераховані на власні рахунки таких юридичних осіб/фізичних осіб – підприємців, відкриті в інших банках, ані використані/отримані іншим чином.

З огляду на це, а також на ризик неповернення коштів, що існував для таких юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців у випадку ліквідації банку через недостатність коштів від реалізації його майна, вказані юридичні особи/фізичні особи-підприємці з метою подальшого отримання власних коштів через фізичних осіб (за рахунок відшкодування їм коштів Фондом) ініціювали перерахування коштів з власних поточних рахунків на рахунки певної кількості інших фізичних осіб з різними призначеннями платежу, які були відмінними від платежів, пов`язаних із трудовими відносинами, та/або з призначеннями платежу, які явно не відповідали суті операції.

Так, зокрема, юридичні особи/фізичні особи-підприємці переказували кошти фізичним особам з призначенням: надання фізичним особам позик/фінансової допомоги; повернення раніше наданих фізичним особам позик/фінансової допомоги; виплати фізичним особам дивідендів за періоди, які вже давно закінчилися, або за періоди, виплата за які не повинна розпочатися; оплати за відступлення права вимоги за договорами, укладеними з фізичними особами; оплату за цінні папери, іншим призначенням, яке було відмінне від платежів, пов`язаних із трудовими відносинами, або з призначенням, яке явно не відповідало суті операцій.

При цьому, такі перекази юридичними особами та фізичними особами-підприємцями коштів з власних поточних рахунків на рахунки фізичних осіб-клієнтів банку здійснені в період, коли платежі за межі банку фактично не здійснювалися або здійснювалися вибірково та вчинені фактично не з метою, вказаною в призначенні платежу, а з метою отримання грошових коштів через фізичних осіб-отримувачів переказів (за рахунок виплат таким фізичним особам коштів Фондом), та без фактичного надходження коштів до банку.

Фактично здійснено штучне розподілення коштів, які знаходились на поточних рахунках, між фізичними особами, за результатами чого збільшилася гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що призвело до збільшення витрат, пов`язаних з виведенням банку з ринку з порушенням норм законодавства.

Всі вищезазначені операції призвели до збільшення розміру гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами на суму понад 202 млн. грн.

Таким чином, вбачається наявність обставин «дроблення» вкладів та інших сум, які як правило, значно перевищують 200 000 грн. (тобто граничний розмір відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб), з метою їх подальшого відшкодування за рахунок Фонду, а не в порядку черговості задоволення вимог кредиторів у відповідності до норм Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У зв`язку з викладеним є достатні підстави вважати, що посадові особи ПАТ «Дельта Банк», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, в інтересах інших осіб використали всупереч інтересам банку свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки».

Джерело: FINbalance

Поширити: